AION Free-To-Play – Dodatkowy Regulamin Gry

 • Poniższe reguły maja charakter dodatkowy i służą doprecyzowaniu Ogólnych Warunków Korzystania gry Aion Free- To-Play.


  §1 NARZĘDZIA / APLIKACJE ZABRONIONE


  Używanie jakichkolwiek programów umożliwiających uzyskanie przewagi nad innymi graczami, dokonywanie zmian lub modyfikowanie działania gry jest zabronione.

  (Zobacz również OWU, 4.3)


  §2 UŻYWANIE BOTÓW


  Automatyzowanie rozgrywki w jakiejkolwiek formie i korzystanie z aplikacji umożliwiających tego typu nadużycia jest zabronione.

  (Zobacz również OWU, 4.3)


  §3 UŻYWANIE BUG'ów


  Umyślne lub nieumyślne używanie błędów w grze w celu osiągnięcia jakiejkolwiek przewagi, lub umyślne niezgłoszenie występującego błędu jest surowo zakazane.


  Dotyczy to również (i nie wyłącznie) opisanych poniżej sytuacji:

  • Umieszczanie Kisków poza mapa – w miejscach, w które teoretycznie nie są/nie powinny być dostępne dla graczy
  • Samotne zabijanie niektórych bossów – wykorzystywanie błędu umożliwiającego pojedynczym graczom zabicie moba, którego samodzielne zabicie teoretycznie nie jest możliwe/zamierzone.

  Aby zgłosić błąd skontaktuj się z naszym działem wsparcia technicznego: aion.support.gameforge.com/


  §4 POWER LEVELING – PRZECIWNE FRAKCJE


  Jakiekolwiek ustalenia pomiędzy graczami przeciwnych frakcji, mające na celu odniesienie dodatkowych korzyści (współpraca podczas wykonywania zadań itp.) są zabronione. Uwzględnia to również handel Punktami Otchłani.


  §5 WULGARYZMY / TREŚCI OBRAŹLIWE


  Jakiekolwiek wulgarne lub obraźliwe wypowiedzi są zabronione.

  (Zobacz również OWU, 5.2 d)


  §6 ZAKUP / SPRZEDAŻ WIRTUALNYCH PRZEDMIOTÓW ZA PRAWDZIWA WALUTĘ


  Zarówno zakup jak i sprzedaż przedmiotów wirtualnych za prawdziwa walutę jest czynnością zabroniona. Uwzględnia to również transakcje dotyczące samych kont graczy i Kinah. Reklamowanie tego typu usług jest również zakazane.

  (Zobacz również OWU, 4.3. c)


  §7 PODSZYWANIE SIĘ POD GM'A


  Zabronione jest podszywanie się pod GM'a oraz wykorzystywanie jego tożsamości w jakikolwiek sposób. Proszę pamiętać, ze żaden z pracowników Gameforge nigdy nie zapyta Cie o dane dotyczące Twojego konta!


  §8 WYKORZYSTYWANIE OSOBY GM'A


  Zakazane jest również używanie nazwy/tożsamości GM'a w celu zastraszania innych graczy. Przykład: "Znam {GM}JoJo, a on zbanuje Cie za sam fakt rozmowy ze mną!"


  Proszę mieć na uwadze, że pogwałcenie którejkolwiek z zasad wymienionych powyżej będzie skutkowało nałożeniem sankcji stosownych do popełnionego wykroczenia. Może to skutkować otrzymaniem ostrzeżenia, a w niektórych przypadkach nawet permanentnym wykluczeniem z gry.

  ___________________________________________________________


  Pragniemy również dodać, ze przedstawione poniżej działania są obecnie tolerowane przez administracje gry. Proszę jednak mieć na uwadze, że nasze stanowisko w tej kwestii może ulec zmianie w przyszłości, jeśli będą one nadużywane w niewłaściwym celu przez graczy. W indywidualnych przypadkach mogą one być również powodem sankcji nałożonych na graczy, jeśli będą one miały negatywny wpływ na jakość rozgrywki innych użytkowników (Zobacz również OWU, 8.2. b).


  Wszelkie zmiany dotyczące spisu dozwolonych działań będą oficjalnie ogłoszone.

  1. Posiadanie wielu kont
   Wyjątek: Nie jest dozwolone tworzenie kont w celu szerzenia obraźliwych treści. W zaistniałej sytuacji sankcje mogą dotyczyć również pozostałych kont gracza dopuszczającego się tego typu działania. Ponadto wszelkie zapisy OWU również maja zastosowanie w przypadku dodatkowych kont.
  2. Power Levelling – Ta sama frakcja
  3. Jumpshot / Weaving / itp.
  4. AFK Dredgion – w granicach rozsądku

  :slove:

  cc.png