[Steel Rake Fortress] - Event / Poradnik / Guide in Polish

  • I will try to translate it and put English subtitles in this video (soon.. :saint:).

    Spróbuję przetłumaczyć to na angielski i wrzucić te napisy do filmu ( wkrótce :) )